Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Олександрівського закладу дошкільної освіти  Гречаноподівської сільської ради

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Олександрівського закладу дошкільної освіти  Гречаноподівської сільської ради

Відділ освіти  Гречаноподівської сільської ради Дніпропетровської  області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Олександрівського закладу дошкільної освіти Гречаноподівської сільської ради, що знаходиться за адресою с.Олександрівка, вул. Кооперативна, 41 а  Широківського району Дніпропетровської області

Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:     

Громадянство України, вища освіта не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.  

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних;
 • автобіографію та/або резюме із фотокарткою (за вибором претендента);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної – діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • копію військового квитка;
 • Можна подати інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

Документи претендентів приймаються протягом 15 календарних днів від дати оприлюднення оголошення з 21.12.2020 до 04.01.2021 включно.

Дата, місце та етапи (складові) проведення конкурсного відбору

Подання документів здійснюється до відділу освіти Гречаноподівської сільської ради Дніпропетровської області  за адресою:

С.Степове, вул. Залізнична,2

 

 

 

Конкурс складається з таких етапів:

 • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
 • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
 • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
 • проведення конкурсного відбору;
 • визначення переможця конкурсу;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

Початок конкурсного відбору – 21.12.2020.

Загальна тривалість конкурсного відбору становить не більше 2 місяців з дня його оголошення.

Про дату проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково.

.

Перелік питань для перевірки знання законодавства України

у сфері дошкільної освіти 

 1. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності відповідно до Закону України «Про освіту».
 2. Види освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 3. Складники та рівні освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 4. Мета, умови здобуття дошкільної освіти, відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 5. Організація інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 6. Організаційно-правовий статус закладів освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 7. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 8. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 9. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти відповідно до Закону України «Про освіту».
 10. Атестація педагогічних працівників відповідно до Закону України «Про освіту».
 11. Завдання дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 12. Заклад дошкільної освіти та його повноваження відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 13. Типи закладів дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 14. Комплектування груп закладу дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 15. Базовий компонент дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 16. Освітня програма відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 17. Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 18. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 19. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 20. Штатні розписи закладів дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».
 21. Санітарно-гігієнічні вимоги до благоустрою території закладу дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 22. Гігієнічні вимоги до будівель та приміщень дошкільних навчальних закладів відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 23. Повітряно-тепловий режим в закладі дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів .
 24. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання закладу дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 25. Організація харчування в закладі дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 26. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни персоналу закладу дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 27. Вимоги до медичного обслуговування, оцінки стану здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 28. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей закладу дошкільної освіти відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 29. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 30. Санітарно-гігієнічні вимоги до особистої гігієни дітей відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.
 31.  

 Зразок ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей

 Мама звернулася до керівника закладу дошкільної освіти з проханням дозволити приводити свою дитину на 10 годину ранку в зв’язку з сімейними обставинами. Вони зобов’язуються щомісячно вносити плату за харчування як за повноцінний день. На яких підставах має директор закладу дошкільної освіти задовольнити чи не задовольнити прохання мами.

 

Умови проведення конкурсного відбору

на заміщення вакантної посади директора

Миролюбівського закладу дошкільної освіти

Гречаноподівської сільської ради

Перший етап конкурсу

Перевірка на знання законодавства України в сфері дошкільної освіти відбувається шляхом проведення письмового іспиту. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається три питання – по одному питанню на перевірку знання Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Оцінка кожного питання здійснюється за шкалою 0-5 балів. Максимальна кількість балів за три питання становить 15 балів. Особа, яка за результатами письмового іспиту отримала 9 балів і більше вважається такою, що успішно склала письмовий іспит і допускається до наступних етапів конкурсу.

Про дату, місце та час проведення першого етапу конкурсу буде повідомлено додатково. 

Другий етап конкурсу

Презентація перспективного плану розвитку закладу освіти. Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу дошкільної освіти.

Виступ повинен тривати не більше 10 хвилин.

Третій етап конкурсу

Вирішення ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей конкурсантів.

Про дату, місце, час проведення другого та третього етапів конкурсу буде повідомлено додатково. 

 « повернутися до списку оголошень