A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

План оптимізації мережі закладів освіти Гречаноподівської сільської ради на 2023 - 2025 роки

Додаток

до рішення сесії

Гречаноподівської сільської ради

від ____________ 2023 р.

 

План оптимізації мережі закладів освіти

Гречаноподівської сільської ради на 2023 - 2025 роки

 

 

Зміст

 1. Вступ
 2. Нормативно-правове забезпечення модернізації мережі закладів освіти Гречаноподівської  сільської ради на 2023-2025 роки.
 3. Актуальність і передумови розробки змін до плану оптимізації мережі закладів освіти  громади.
 4. Аналіз існуючої мережі закладів освіти.
 5. Економічне обґрунтування змін до Плану оптимізації мережі закладів освіти Гречаноподівської  сільської ради на 2023-2025 роки.
 6. Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти Гречаноподівської сільської       ради.

 

Вступ

Освіта є важливим визначальним чинником соціально-економічного та духовного розвитку суспільства і реалізує запити громадян щодо забезпечення рівного  доступу до якісної освіти.

Одним з найголовніших напрямів реформування освіти є модернізація галузі на рівні громади. Без глибокого аналізу стану освіти та її проблем неможливо чітко окреслити її роль і місце в стратегії реформування шкільної освіти та визначити перспективи розвитку.

Зміни до  Плану оптимізації мережі закладів освіти зумовлені процесами модернізації системи освіти, яка спрямована на приведення у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення запитів учнів щодо здобуття якісної освіти.

Основними завданнями реалізації Плану є забезпечення доступу до якісної освіти для всіх дітей громади незалежно від місця проживання, можливості вибору закладів освіти дітьми; підвищення якості освітніх послуг, ефективності освітнього процесу, в тому числі результатів зовнішнього незалежного оцінювання; забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів; створення умов для розвитку здібностей дітей з особливими освітніми потребами; ефективне використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів громади.

Пріоритетними завданнями є створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення освітнього процесу, розвитку творчих здібностей, нахилів, обдаровань здобувачів освіти, упровадження сучасних освітніх технологій.

 

 

Серед найголовніших проблем в освітній системі Гречаноподівської сільської територіальної громади можна виділити такі:

  1. Малокомплектність закладів загальної середньої освіти та дошкільного закладу освіти: с. Водяне Водянська гімназія (початкова школа) -19 учнів станом на 01.11.2022р. (5 – 9 класи переведені до Олександрівського ліцею у зв’язку з організацією дистанційного навчання та недотриманням наповнюваності класів , менше 5 осіб); с. Степове Степівська гімназія – 55 учні ( відсутність 8 класу – з учні, за заявами батьків переведені до інших закладів освіти громади; с. Миролюбівка  Миролюбівський ЗДО  – 10 вихованців ( при наповнюваності групи 20).
  2. Збільшення витрат на одного учня в сільській місцевості та дефіцит сучасних освітянських ресурсів.

 

2. Нормативно-правове забезпечення

Плану оптимізації мережі закладів освіти

Гречаноподівської  сільської ради на 2023-2025 роки

 

 1. Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Постанова КМУ від 11.10.2021 № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей», Постанова КМУ від 22.05.2019 «Про затвердження  Положення про науковий ліцей», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2019 року № 1303 «Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування».
 2. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 333.

 

 1. Актуальність і передумови розробки змін до Плану оптимізації мережі закладів освіти Гречаноподівської сільської ради на 2023-2025 роки

 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти є одним із пріоритетних напрямів реалізації державної освітньої політики. В громаді проводяться заходи, спрямовані на послідовне реформування освіти, підвищення її якості та конкурентоздатності відповідно до сучасних суспільно-економічних процесів.

Основними завданнями розвитку системи освіти Гречаноподівської територіальної громади на період 2023-2025 років є охоплення навчанням і вихованням усіх дітей громади, забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти, економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку матеріально-технічної бази закладів. Реалізація Плану передбачає основні напрями модернізації мережі закладів освіти.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади або суспільства. Тому необхідно розглянути основні питання, що негативно впливають на якість освіти:

 

 • малокомплектність класів у сільській місцевості, неможливість забезпечення вибору учнями профільності навчання, вимушена організація індивідуального навчання;
 • соціальні проблеми сільської школи (значне зменшення кількості учнів, недовантаженість фахівців, предмет викладає не фахівець) , викладання предметів не за фахом, не сприяють залученню до роботи в них молодих педагогів. Натомість щороку все гостріше стає питання «старіння» педагогічних кадрів;
 • фінансування навчальних закладів не в повному обсязі згідно з потребами.

 

 

 

Оптимізація має вирішити важливі соціально-освітні завдання:

 • підвищення якості освіти й економічної ефективності функціонування закладів освіти громади,
 • покращення доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання,
 • ефективне використання матеріальних, кадрових і фінансових ресурсів для підвищення якості освітнього процесу.

У результаті оптимізації мережі система освіти громади має перейти в новий стан, який супроводжується істотними позитивними змінами в її організації і змісті, адекватним вимогам суспільства, особистісним запитам громадян, потребам ринку праці. Процес оптимізації освітньої мережі враховує демографічну ситуацію, прогнозування дитячих контингентів, соціально-економічні умови громади й розглядається в комплексі вибору різних типів закладів освіти і форм організації освітнього процесу.

Оптимізація закладів освіти, заснованих на комунальній формі власності, допускається лише за рішенням засновника і є виключно компетенцією сільської ради (пункт 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 та 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 13 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про дошкільну освіту»).

 

Відповідно до ст.35 Закону України «Про повну загальну середню освіту» здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

 • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
 • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
 • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

 

Відповідно підпункту 13 пункту з розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту» переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом України «Про освіту» здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом - до 28.09.2022.

  • Закон України « Про повну загальну середню освіту», щодо початкової школи
 • може функціонувати як окрема юридична особа;
 • може бути структурним підрозділом у складі гімназії (абзац 15 частини першої статті 32 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»);
 • може бути структурним підрозділом у складі ліцею – до 01.09.2027 (частина перша статті 35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»);
 • може      мати      дошкільний     підрозділ     (частина      четверта     статті       31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

 

 

З 01.09.2027 виключно за умови розміщення структурного підрозділу в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

 

  • Закон України « Про повну загальну середню освіту», щодо гімназії
 • може функціонувати як окрема юридична особа;
 • може мати початкову школу як свій структурний підрозділ (абзац 15 частини першої статті 32 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»);
 • може бути структурним підрозділом у складі ліцею – до 01.09.2027 (частина перша статті 35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту»)
 • може мати дошкільний підрозділ (частина четверта статті 31 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

З 01.09.2027 виключно за умови розміщення структурного підрозділу в окремій будівлі або відокремленому приміщенні з окремими входом/виходом і територією для вихованців дошкільного підрозділу.

 

  • Закон України « Про повну загальну середню освіту», щодо ліцею
 • може забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти (абзац сьомий частини першої статті 35 ЗУ «Про повну загальну середню освіту») – до 01.09.2027;
 • з 01.09.2027 – виключно як окрема юридична особа;
 • не може мати структурним підрозділом дошкільний підрозділ.
 1. Аналіз існуючої мережі закладів освіти І. Дошкільна освіта

Система дошкільної освіти представлена 4 закладами дошкільної освіти, у складі яких функціонує 6 дошкільних груп, де виховується 95 дітей (станом на 01.01.2023 р.).

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей:

- віком від 3 до 6 років становить – 86%.

Організованого підвезення дітей до закладів дошкільної освіти немає.

Середня   наповнюваність   дітей   по   громаді   в   закладах   дошкільної                освіти

становить 95. Всього місць у закладах дошкільної освіти 243.

 

Інформація щодо кількості дітей охоплених дошкільною освітою (станом на

01.01.2023 року) Гречаноподівської сільської ради

 

 

1 рік

2 роки

3 роки

4 роки

5 років

6 років

Черга

Кількість дітей, які

проживають

14

18

23

30

25

40

16

Кількість дітей, які

охоплені ЗДО

0

10

18

26

27

14

16

 

 

 

Стан народжуваності по громаді (станом на 01.01.2023 року)

Назва села

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Степівський ЗДО

8

3

7

7

6

3

Олександрівський ЗДО

13

17

4

8

6

2

Гречаноподівський ЗДО

8

7

7

4

2

6

Миролюбівський ЗДО

6

4

6

3

2

2

Водянська гімназія

3

2

1

1

3

0

Всього

46

33

27

23

19

13

 

Мережа закладів дошкільної освіти станом на 01.01.2023

 

Територіальна громада

Кількість ЗДО

У них

Місць

Дітей

Гречаноподівська СТГ

4

243

95

 

Проектна потужність закладів дошкільної освіти

 

Назва ЗДО

Кількість місць

Кількість дітей (станом на 01.01.2023 року)

Степівський ЗДО

81

35

Олександрівський ЗДО

107

20

Гречаноподівський ЗДО

35

30

Миролюбівський ЗДО

20

10

 

Інформаційні дані щодо закладів дошкільної освіти

 

 

Назва ЗДО

Проєктна потужність закладу

%

наповню- ваності

К-сть вихо- ванців у ЗДО 2022-

2023р.

Персп.-на мережа на 2023-2024

н.р.

Фактична кількість педпраців ників ( не педагогічних

працівників)

З них пенсі- онери

1

Степівський ЗДО

81

42

35

35

5/11

4

2

 Олександрівський ЗДО

 

107

 

19

20

20

 

3/9

 

2

3

Гречаноподівський ЗДО

 

35

 

86

 

30

 

30

 

6/10

 

2

4

Миролюбівський ЗДО

         20

         50

     10

      10

         2/10

       

 

 

ІІ. Загальна середня освіта

 

Мережа закладів загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році складає 4 заклади освіти.

За останні роки кількість здобувачів освіти в сільській місцевості зменшилась. За попередніми розрахунками відмінність щодо кількості учнів на наступний навчальний 2023/2024 рік складає зменшення на 1%.

Несприятлива демографічна ситуація призводить до щорічного скорочення контингенту учнів. Відповідним чином збільшується кількість закладів загальної середньої освіти, у яких кількість учнів не перевищує 30- 50 осіб.

 

Інформаційні дані щодо закладів загальної середньої освіти 2022-2023 н.р. (станом на 01.02. 2023 року)

Назва ЗЗСО

Проектна потуж- ність

закладу

% напов- нювано- сті

К-сть учнів у 2022-

2023

н.р.

Перспек тивна мережа на 2023-

2024 н.р.

Фактична кількість педпраців ників (без сумісникі в)

З

них пен- сіоне ри

1

Степівська гімназія

300

18

55

53

15

0

2

Водянська гімназія

200

9,5

19

16

6

2

3

Миролюбівська гімназія

360

26

92

90

15

1

4

Гречаноподівський ліцей

300

35

104

101

18

4

5

Олександрівський ліцей

400

32

126

120

16

3

 

Попередній титульний список на 2023-2024н.р.

 

 

з/ п

Назва ЗЗСО

К-сть учнів у 2022-2023

н.р.

Учнів

1-4 кл.

Клас ів 1-4 всьог о

Учнів 5-9 кл.

Клас ів 5-9 всьго

Учнів

10-11

кл.

Клас ів

всьо го по закл аду

1

Степівська гімназія

51

28

4

23

4

0

8

2

Водянська гімназія

        17

17

3

0

0

0

3

3

Миролюбівська гімназія

       88

30

4

58

5

0

9

4

Гречаноподівський ліцей

109

35

4

57

5

17

11

5

Олександрівський ліцей

128

47

4

66

5

15

11

Всього

393

157

19

204

19

32 уч..

4 кл

42/49

 

Розрахункова наповнюваність класів Гречаноподівського ліцею Гречаноподівської сільської ради у зв’язку з перепрофілюванням на Гречаноподівську гімназію

 

 

клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всього

кількість учнів

10

6

13

6

12

9

12

6

18

7

10

109при умові

 

Розрахункова наповнюваність класів  Олександрівського ліцею   Гречаноподівської сільської ради у зв’язку з перепрофілюванням на Гречаноподівську гімназію

 

 

клас

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

всього

кількість учнів

13

8

12

14

11

12

10

17

16

8

7

128 при умові

 

Наповнюваність класів Водянської гімназії  Гречаноподівської сільської ради

 

клас

1

2

3

4

Всього

кількість учнів

3

0

8

6

17

 

Кадровий потенціал педагогічних працівників 2022-2023 н.р. ( разом із сумісниками станом на 01.01.2023)

 

З

/

П

Назва ЗЗСО

Всього  педагогіч них працівни ків

Спеціаліст

І

категорія

ІІ

категорія

Вища  категор ія

1

Степівська гімназія

12

2

3

0

7 (1

(старши й

вчитель)

2

Водянська гімназія

6

3

0

0

3 вчитель - методист)

3

Миролюбівська гімназія

15

2

5

3

5( 1 старший вчитель

4

Гречаноподівський ліцей

19

          5

1

2

11( 2)

5

Олександрівський ліцей

18

5

2

0

11( 5 )

 

 

 

 

Загальний кадровий потенціал 2022-2023 н.р. (станом на 01.01.2023р.)

 

З/ П

Назва ЗЗСО

всього праців ників

Всього учнів

 

Педагогічний кадровий потенціал

Обслу говую чий персо нал

всього працівн иків педагогі в

всього педагогічн

их працівникі в

(основних)

педагогічн их працівникі в

(сумісників

)

педагогічн их працівникі в

(пенсійного віку)

1

Степівська гімназія

22

55

12

11

1

0

9

2

Водянська гімназія

14

19

6

6

0

2

8

3

Миролюбівська гімназія

26

92

16

15

1

1

10

4

Гречаноподівський ліцей

29

104

19

19

0

3

11

5

Олександрівський ліцей

31

126

18

16

2

3

13

 

 

 

Вакансії щодо кадрового потенціалу на  2022-2023 н.р. (станом на 01.09.2022р.)

                                        Вакансії – відсутні.

 

 1. Економічне обґрунтування Плану оптимізації мережі закладів освіти Гречаноподівської сільської ради на 2023-2025 роки.

У школах з 01.09.2023 року   організовано дистанційне навчання так, як за дистанційною формою навчання не може бути організоване індивідуальне навчання , за заявами батьків діти переведені до інших закладів освіти ( Олександрівський ліцей та Миролюбівська гімназія). Після скасування дистанційної форми навчання і переходу до очної ( денної) форми навчання для учнів з наповнюваністю класу менше 5 організовується індивідуальне навчання у формі педагогічного патронажу, що за собою веде -    зменшення кількість годин у навчальному плані, відсутність повноцінної позакласної, спортивно-масової, виховної роботи, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

Типовими стали такі проблеми сільської школи, як застаріла матеріально-технічна        база  , відсутність основного навчального обладнання, недостатнє навчально-методичне забезпечення. Сучасними вимогами є потреба в інклюзивному навчанні ( при наявності). Перш за все у закладах освіти необхідно створити освітнє середовище, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Отже, головна суперечність окремих сільських шкіл, –  забезпечення якісної освіти сільським дітям.

Проте сільські школи різні. Особливо великі труднощі в наданні учням якісної освіти мають заклади з малою кількістю дітей та малокомплектні школи. Під час розроблення     Плану було проаналізовано демографічну ситуацію в громаді і в окремих населених пунктах, стан економіки громади, освітніх ресурсів, географічне розташування освітніх закладів, контингенти шкіл, освітні потреби населення.

Потребує окремої уваги ситуація щодо демографічної ситуації. За обліковими даними спеціалістів ЦНАП Гречаноподівської сільської ради  різниця між приписаними до місця проживання і фактично проживаючими дітьми дошкільного та шкільного віку

 

Населений               пункт

громади

К-сть дітей дошкільного

віку

К-сть дітей шкільного віку

1

Гречані Поди 

35 ( 43 / 30(6) - 7

66 (107/105)

 

2

Миролюбівка

16 ( 34 / 10(5) -24

101 ( 153/ 92(-61))

 

3

Свистунове

18

52

 

4

Красний Під

3

25

 

5

Калинівка

1

4

 

6

Трудолюбівка

4

12

 

7

Степове

51 (52 / 35) -17

141 ( 149 / 55(-94)

 

8

Кравці

1

8

 

9

Водяне

17 (26/0 (-26)

56 (87/19(-68))

 

10

Пологи

3

9

 

11

Кряжове

6

22

 

12

Озерне

0

0

 

13

Подове

0

0

 

14

Олександрівка

54 (54/20 (5) -29

162 (116/-46

 

15

Нове життя

0

0

 

Всього

15

209

658

 

 

 

Важливу роль у поліпшенні якості освіти відіграє забезпечення оптимальних умов для навчання кожної дитини, до яких у нашій громаді належить, насамперед, організація підвозу. У громаді не достатня кількість автотранспортних засобів для здійснення підвозу.

20.02.2023 року подано заявку та надано інформацію щодо організації підвезення учнів та вчителів до закладів освіти. Цього ж дня 20.02.2023 року отримано лист від департаменту освіти і науки  облдержадміністрації  про взяття до уваги потреби Гречаноподівської сільської ради у придбанні  автобуса.

Важливим інноваційним кроком у сфері освіти є профільне навчання у старшій школі. У сільських школах громади відсутні класи з поглибленим вивченням окремих предметів. В умовах невеликих малокомплектних закладів надзвичайно складно забезпечити якісне профільне навчання.

Метою плану модернізації мережі закладів загальної середньої освіти на 2023-2025 роки є цілеспрямований перехід освітньої системи до Нової української школи, що дасть можливість забезпечити нову якість освіти, доступність освітніх послуг, підвищення ефективності використання освітніх ресурсів.

Наступним етапом в реалізації НУШ буде    2023 – 2025 р..

Нажаль   мережа закладів освіти повинна бути змінена у зв’язку з неможливістю створення ліцеїв ( відповідно до Положення про ліцей):

 

Шляхи модернізації та оптимізації мережі закладів освіти:

 • реорганізація навчальних закладів (пониження ступеня);

 

Очікувані результати реалізації Плану:

 • приведення у відповідність мережі закладів освіти  відповідно до законодавства.

 

         Розробляючи план модернізації та оптимізації шкільної мережі, відділ освіти Гречаноподівської сільської ради виходив з розрахунків, які чітко демонструють, що малокомплектні школи громади, які функціонують в обмеженому соціально-культурному  середовищі, де низька народжуваність, наявні проблеми з інфраструктурою, соціально- культурною та виробничими сферами села, не мають значної перспективи розвитку.

Вартість утримання здобувачів освіти по закладах загальної середньої освіти

 

 

Назва ЗЗСО

Видатки

харчування тис.грн.

Видатки

Тепло

Видатки

на газ тис.грн.

Видатки на

електроенергію тис.грн.

Утримання

1-го учня тис.грн./рік

Всього

учнів (на 01.02.2023р.)

Степівська гімназія

4466

742 408,25

 

139426,00

16033,00

55

Водянська гімназія

 

4466

 

594154,25

 

 

94106,00

 

36929,00

 

19

Миролюбівська гімназія

 

4466

1301723,25

 

 

 

161124,00

 

15901,00

 

92

Гречаноподівський ліцей

22991

978289,25

 

62988,00

10233,00

104

Олександрівський ліцей

21910

 

565789,00

157814,00

5917,00

126

 

Середня вартість утримання одного учня в закладах освіти України у 2022 році становить 24,7 тис. грн. на рік. По Гречаноподівській сільській раді  показник середньої вартості утримання одного учня у 2022 році становила – 50,1 тис. грн. , прогнозований показник на 2023 рік – 75,4 тис.грн

Такі затрати не забезпечують якість освіти, а спрямовуються на утримання приміщення, оплату праці та комунальних платежів.

 

 

Забезпеченість педагогічних працівників у розрізі

закладів освітньою субвенцією за вересень- лютий 2022-2023н. р.

 

 

 

 

 

Субвен ція на заклад освіти (тис.гр

н.)

 

 

 

 

Тарифікаці я за місяць

 

 

 

 

Оздоро вчі на 2023

 

 

 

 

 

 

Вина город а (тис.г

рн.)

 

Потре ба в заробі тній платі без нарах увань (тис.г

рн.)

 

Потреб а в заробіт ній платі з нараху ванням и (тис.гр н.)

 

 

 

 

Престиж ність 5-

20%

(тис.грн.)

Фактич ні видатки за

місяць ( за міни, лікарня ні,

доплати

,тис.грн

. )

 

учнів

 

Степівська гімназія

55

210,8

171829,00

95,9

95,9

172,9

210,8

21,9

35,13

 

1179

973,2

1179

196,50

Водянська гімназія

19

608,3

55095,00

43,5

43,5

503,1

608,3

7,3

101,38

Миролюбівська гімназія

92

1489,2

185782,00

124,1

124,1

1232,8

1489,2

24,4

101,38

Гречаноподівський ліцей

104

 1999,3

259540,00

155,4

155,4

11638,8

1999,3

33,1

333,22

Олександрівський ліцей

126

1941,6

244512

146,3

146,3

1594,7

1941,6

31

323,60

 

 

 

 

                             Всього доплата на заробітну плату з місцевого бюджету малокомплектним

                       закладам освіти    

                  Степівська гімназія та Водянська  гімназія становить 1 787,3 тис.грн

                            

 

 

Заклад освіти

Кількість учнів

Фінансування   з державного бюджету

освітньої

субвенції на 1 учня за

(вересень- лютий 22-2.) в

середньому припадає, тис.грн.

Надійшло освітньої субвенції за кожен заклад тис.грн.

Використано на заробітну плату та

нарахування педагогічним працівникам тис.грн.

Різниця між надходженням і

використанням, тис.грн

Степівська гімназія

55

3,83

210,8

210,8

0

 

 

21,44

1179

1179

0

Водянська гімназія

19

32,02

608,3

608,3

0

Миролюбівська гімназія

92

16,19

1489,2

1489,2

0

Гречаноподівський ліцей

104

19,22

1999,3

1999,3

0

Олександрівський ліцей

126

15,41

1941,6

1941,6

0

 

 

 

Економічне обґрунтування оптимізації мережі закладів освіти

 

№ з/п

Назва закладу освіти

Шляхи оптимізації (ліквідація, реорганізація  з пониженням

ступеня тощо)

Вивільнені кошти за шість місяців

1

Водянська гімназія

Ліквідація / призупинення з 01.07.2023

1346492,00

2

Гречаноподівський ліцей

Перепрофілювання шляхом пониження ступеня з 01.09.2024

490611,00

3

Олександрівський ліцей

Перепрофілювання шляхом пониження ступеня з 01.09.2024

391550,00

 

Всього

1

 

         

 

 

 1. Трансформація мережі

закладів загальної середньої освіти Гречаноподівської сільської ради

Проведений аналіз поточної та перспективної мережі закладів освіти  Гречаноподівської сільської ради дозволив окреслити напрями її модернізації та оптимізації.

 

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Вивчити стан розвитку мережі закладів освіти, визначення її ефективності щодо задоволення потреб населення у високоякісних освітніх послугах, соціальної та економічної доцільності, перспектив модернізації відповідно до демографічних

показників.

Щорічно

Відділ освіти

2.

 1. Забезпечити оптимізацію існуючої мережі закладів середньої загальної освіти та дошкільної освіти через процедуру перепрофілювання:

- Гречаноподівського ліцею з 01.09.2025 року у Гречаноподівська гімназія;

- Олександрівського ліцею з 01.09.2025 у Олександрівська гімназія;

2. Призупинити діяльність Водянської гімназії з 01.06.2023 року

01.09.2025 р.

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти.

3.

Вивчити можливість ефективно використання вивільнених  будівель закладів освіти до життя громади.

01.09.2024 р.

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти.

4.

Вжити заходів щодо працевлаштування педагогічних працівників у разі  ліквідації закладів освіти.

01.09.2024 р.

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти.

5.

Проводити детальний аналіз:

 1. стану будівель закладів освіти, потреби у будівництві, капітальному ремонті, реконструкції об’єктів, обсягу відповідного фінансування, наявності необхідних приміщень, внутрішніх санвузлів, водогонів, систем опалення, їдалень, спортивних залів, майстерень;
 2. розташування закладів освіти різних типів відносно місць проживання учнів і їх транспортної доступності, можливостей підвозу учнів до місць навчання і додому;
 3. потреби в шкільних автобусах з урахуванням їх експлуатації.
 4. можливостей транспортної системи, порівняльної картосхеми розташування закладів освіти та їх транспортної доступності;
 5. 5. рівня забезпеченості педагогічними кадрами;
 6. демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого

Щороку

до 01 липня

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти.

 

 

 

контингенту на наступні п’ять років;

 1. Потреби у поглибленому вивченні окремих предметів, допрофільній та профільній підготовці, мови навчання, форм організації освітнього процесу, роботу з обдарованою молоддю та роботу щодо осіб, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, а також дітей з особливими освітніми потребами;
 2. відповідності оснащення освітніх закладів сучасним вимогам.

 

 

6.

Забезпечення    закладів        освіти    в    повній                            мірі кваліфікованими кадрами

2023-2025

рр.

Відділ освіти,  керівники закладів

7.

Забезпечення шкільними автобусами

2023-2024

рр.

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти.

8.

Здійснення     енергозбережувальних    заходів                        по закладах

2023-2025

рр.

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти. керівники закладів освіти

9.

Створення нового освітнього середовища за вимогами Нової української школи шляхом облаштування шкіл меблями, обладнанням і

дидактичними матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання

2023-2025

рр.

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти., керівники закладів освіти

10.

Створення умов для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами - організація інклюзивного навчання ( за потреби)

2023-2025

рр.

Керівники закладів освіти, Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти.

11.

Зміцнення навчально – матеріальної бази шляхом оновлення засобів навчання, придбання сучасних навчальних кабінетів, навчально-комп’ютерних комплексів та мультимедійної техніки, покращення методичного супроводу освітнього процесу, забезпечення шкільними автобусами

2023-2025рр.

Керівники закладів освіти, Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти.

12.

Забезпечення проведення методичних заходів з педагогічними працівниками з метою підвищення фахової професійної майстерності викладання профільних дисциплін

2023-2025

рр.

Гречаноподівська сільська  рада, відділ освіти. керівники закладів освіти.

 

 

 

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти

Гречаноподівської сільської ради відповідно до чинного законодавства на 2023-2025 рр

 

 

Типи закладів ЗСО

Після трансформації (кількість закладів громади)

Гімназія з початковою

школою

5

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень