A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

Семестрове оцінювання та оформлення Свідоцтва досягнень: особливості роботи в умовах воєнного стану

Огляд нормативних вимог

Аби допомогти освітянам опрацювати вимоги до оцінювання результатів навчання школярів за І семестр 2023/2024 навчального року, ми підготували огляд деяких нормативних документів, які регламентують цей аспект роботи.


Семестрове оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти врегульовано такими ключовими нормативними документами:

Крім того, педагоги можуть використовувати у практичній діяльності Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році та відповідні рекомендації минулого навчального року (лист МОН від 19.08.2022 № 1/9530-22)

Особливості семестрового оцінювання результатів навчання учнів в умовах воєнного стану

Згідно з наказом МОН від 15.05.2023 №563 за рішенням педагогічної ради, затвердженого відповідним наказом, заклад освіти може здійснювати семестрове  оцінювання учнів 5-8 та 10 класів за двобальною шкалою («зараховано»/«не зараховано») у таких випадках:

 • відсутності задокументованих результатів оцінювання через об'єктивні причини, зокрема неможливості долучитися учню до навчання під керівництвом вчителів за певними обставинами;
 • пропуску учнем понад 50% уроків із певного предмета;
 • поєднання навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою і в школі України за однією з форм здобуття освіти;
 • оцінювання предметів варіативної складової.

Під час здійснення семестрового оцінювання рекомендується зараховувати всі оцінки, які отримав учень впродовж семестру в закладі освіти за місцем тимчасового перебування. 

Також за рішенням педагогічної ради дозволяється враховувати результати навчання з навчальних предметів (музика, фізична культура та ін.), отримані учнями у позашкільних закладах освіти.

Залежно від ситуації семестрове оцінювання можна проводити за результатами: 

 • тематичного оцінювання; 
 • поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і дистанційного навчання; 
 • підсумкового оцінювання за семестр, яке можна проводити у вигляді письмової контрольної роботи, тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.

Крім того, для проведення підсумкового оцінювання учні можуть надати інформацію з електронного журналу та щоденника, інформаційну довідку, видану закладом освіти, в якому вони тимчасово навчались (у цій довідці може бути зазначено період навчання, перелік предметів, окремих тем та результатів оцінювання). 

Також Міністерство рекомендує не відраховувати зі школи учнів, про яких  відсутні будь-які відомості щодо їхнього місця проживання/місцеперебування, та належать до числа осіб:

 • з неконтрольованих територій;
 • з територій населених пунктів на лінії зіткнення;
 • з деокупованих територій;
 • які вимушено опинилися за межами України.

Заклади освіти мають зберігати особові справи таких учнів та результати оцінювання попередніх років й по можливості здійснювати заходи зі встановлення зв'язку з ними або їхніми законними представниками.

Оцінювання результатів навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України

Наказом МОН від 18.08.2023 № 1014 затверджено Типову освітню програму для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України. Згідно з цим документом оцінюванню підлягають результати навчання з таких навчальних предметів, інтегрованих курсів:

Для учнів 1-4 класів:

 • українська мова та література;
 • Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
 • Для учнів 5-9 класів:
 • українська мова;
 • українська література;
 • Вступ до історії України та громадянської освіти;
 • Історія України. Всесвітня історія;
 • Історія України;
 • Основи правознавства;
 • Географія.

Для 10-11 класів:

 • українська мова;
 • українська література;
 • Історія України;
 • Громадянська освіта;
 • географія;
 • Захист України.

Семестрове оцінювання, залежно від ситуації, можна проводити за результатами: 

 • тематичного оцінювання; 
 • поточного оцінювання, отриманого учнями під час дистанційного навчання; 
 • підсумкового оцінювання у вигляді письмової контрольної роботи, тестування, заповнення google-форм, усної співбесіди тощо з використанням технологій дистанційного навчання і засобів зв'язку.
 • Оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів

  Оцінювання результатів навчання учнів 5-6 класів НУШ здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом МОН від 01.04.2022 №289

  Метою семестрового оцінювання є перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу та підтвердження результатів поточних оцінок, отриманих упродовж відповідного навчального періоду. 

  Оцінка за семестр ставиться за результатами тематичного оцінювання та контролю груп загальних результатів, визначених Держстандартом, та відображається у класному журналі (в окремих колонках без зазначення дати) та Свідоцтві досягнень. Залежно від специфіки навчального предмета семестровий контроль може бути комплексним і проводитись у формі тестування тощо. Завдання для його проведення:

 • розробляються вчителем;
 • охоплюють найбільш актуальні розділи й теми навчальної програми. 
 • Школа може здійснювати оцінювання за системою оцінювання, визначеною законодавством, або за власною шкалою. У цьому випадку для виставлення оцінок у Свідоцтві досягнень  заклад має визначити та описати в освітній програмі правила переведення загальної оцінки результатів навчання семестрового та річного оцінювання до 12-бальної  шкали. Разом із тим, з метою забезпечення наступності між підходами до оцінювання результатів навчання здобувачів початкової та базової середньої освіти, МОН рекомендує (лист від 19.08.2022 №1/9530-22) у І семестрі 5 класу підсумкове оцінювання здійснювати за рівневою шкалою, а його результати позначати словами або відповідними літерами: «початковий» – «П», «середній» – «С», «достатній» – «Д», «високий» – «В». У такому випадку при виставленні річної оцінки рекомендується орієнтуватись на оцінку за ІІ семестр, яка має бути виставлена за бальною шкалою. 

  У Свідоцтві досягнень відображають результати навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів та інтегрованих курсів, визначених освітньою програмою школи.

  На лицьовому боці Свідоцтва вказується повна назва закладу загальної середньої освіти, клас навчання, прізвище та ім'я школяра, рік навчання та таблиця «Характеристика навчальної діяльності», яка заповнюється класним керівником після завершення навчального року або в разі зміни учнем закладу освіти. На зворотному боці Свідоцтва заповнюється таблиця «Характеристика результатів навчання», яка складається з декількох стовпців:

 • усі навчальні предмети (інтегровані курси), визначені освітньою програмою закладу освіти;
 • перелік результатів навчання за кожним навчальним предметом, визначених Держстандартом;
 • рівень досягнення результатів навчання за певний навчальний період. облікований у класному журналі. 
 • Слід зазначити, що за рішенням педагогічної ради школа може відмовитись від оцінювання результатів навчання учнів або визначити власну шкалу оцінювання з предметів/інтегрованих курсів освітніх галузей «Мистецтво», «Соціальна та здоров’язбережувальна», «Фізична культура». 

  Якщо рівень результатів навчання учнів  визначити неможливо (через тривалу відсутність) у класному журналі та свідоцтві досягнень робиться запис «(н/а)» (не атестований(а).  

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень