A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Гречаноподівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області

План роботи Відділу освіти 2020 рік

ПЛАН

роботи відділу освіти Гречаноподівської сільської ради

 2020 рік

І. Пріоритетні напрямки роботи відділу освіти Гречаноподівської сільської ради

1. Затвердження установчих документів закладів освіти, їх нові редакції та зміни до них.

2. Укладання строкових трудових договорів з керівниками закладів освіти, обраними  у порядку, встановленому законодавством.

3. Здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладів освіти.

4. Забезпечення якості дошкільної освіти відповідно до контексту Концепції Нової української школи та змісту Базового компонента дошкільної освіти, навчальних програм розвитку та виховання дітей дошкільного віку.

5. Здійснення належної підготовки закладів дошкільної, загальної середньої освіти, до нового 2020-2021 навчального року.

6. Забезпечення дотримання основних аспектів організації виховної роботи, зазначених у  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2025 рр.

7. Активізація функціонування освітніх порталів, педагогічних віртуальних мереж, продовження створення та регулярного оновлення сайтів закладів дошкільної, загальної середньої освіти.

8. Сприяння професійному зростанню педагогічних працівників, обміну успішними зразками досвіду впровадження сучасних освітніх технологій.

9. Організація тренінгів, практикумів, майстер-класів, педагогічних майстерень для підготовки вчителів до виконання ролі коуча, фасилітатора, тьютора, модератора індивідуальної освітньої траєкторії освіти та розвитку учнів.

10. Використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та формування соціальної компетентності учнів.

11. Удосконалення навчально-методичного забезпечення упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, системного і цілеспрямованого використання потенціалу ІКТ в освітньому процесі закладів освіти.

12. Урізноманітнення моделі організації дошкільної освіти, впровадження новітніх технологій, що сприяють розвитку особистості дошкільника.

13. Активізація роботи з обдарованими і талановитими дітьми, молоддю, створення умов для розвитку їх творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації.

14. Удосконалення  роботи  з підготовки  педагогічних працівників  до  участі  в конкурсі «Учитель року» та в інших професійних змаганнях.

15. Реалізація перспективних проектів, спрямованих на заохочення дітей та  молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив.

16. Створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості.

17. Забезпечення доступності послуг  початкової мистецької освіти.

18. Популяризація туристичного потенціалу Гречаноподівської сільської ради

19. Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту.

20. Залучення різних вікових груп  населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи.

21. Запровадження нових програм літнього оздоровлення школярів.

22. Посилення роботи з дітьми щодо профілактики правопорушень в учнівському середовищі та напрацювання заходів щодо залучення дітей до занять у гуртках та спортивних секціях закладів загальної середньої.

23. Реорганізація закладів загальної середньої освіти в об`єднаній територіальній громаді.  

ІІ. Контроль за розпорядчими документами та дорученнями начальника відділу освіти Гречаноподівської сільської ради.

1. Вхідна документація щоденно реєструється та подається начальнику відділу для прийняття управлінського рішення, контроль здійснюється відповідно до резолюції начальника (методист.).

2. Питання підготовки та послідуючого контролю за розпорядчими документами  покладається на працівників відділу освіти згідно з функціональними обов’язками.

3. Підготовка доручень начальника відділу, даних на нарадах з керівниками закладів освіти та контроль за їх виконанням та підготовку інформації про їх реалізацію покладається на методиста відділу освіти.

4. Ведення протоколів  нарад із  керівниками  закладів освіти, оформлення та контроль за виконаннями доручень начальника відділу здійснює методист відділу освіти.

ІІІ. Циклограма діяльності відділу освіти

№ з/п Заходи Відповідальні Циклограма проведення
1. Апаратні наради Начальник Другий, четвертий понеділок місяця
2. Наради з керівниками закладів освіти Начальник

Січень, квітень,

червень, серпень,

жовтень

3. Методичні дні у ЗЗСО, ЗДО

Начальник,

методист

четвертий четвер місяця
4. Засідання атестаційної комісії другого рівня з атестації педагогічних працівників Члени атестаційної комісії  зідно графіка
5. Робота зі зверненнями громадян Начальник постійно

 

ІV. Річна, періодична статистична звітність.

з/п

Назва звітної документації

Терміни виконання

Відповідальний

1.

Моніторинг виконання закладами освіти ст.30 Закону України «Про освіту».

до 05.01

начальник

2.

Узагальнена інформація про виконання норм харчування  у закладах дошкільної освіти  та ЗЗСО

Щомісяця до 10 числа

 

Спеціаліст бухгалтерії

3.

Звіт про комплектацію дітей у ЗДО станом на 01.01.2020 р.

до 10.01

методист

4.

Звіт про кількість працівників ЗДО, їхній якісний склад та професійне навчання №6-ПВ.

до 07.02

методист

5.

Формування  річного статистичного звіту 85-К (ЗДО).

до 25.12

начальник

6.

Звітність про видачу документів про освіту випускникам 2020 р.

Червень

начальник

7.

Формування мережі класів та учнів в них.

до 05.09

заклади освіти,

методист

8.

Облік дітей дошкільного віку.

 

вересень

методист,

Керівники ЗДО

9.

Укладання статистичної звітності на основі первинних звітів ЗНЗ – 1.

 

до 10.09

начальник,

керівники ЗЗСО

 

10.

Оперативна інформація про продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11- х класів.

05.09

методист,

Керівники ЗЗСО,

 

11.

Перевірка тарифікаційних списків закладів загальної середньої освіти.

до 10.09

відділ освіти

12.

Створення реєстру даних про дітей шкільного віку та учнів.

до 10.09

методист

13.

Формування статистичної звітності

76-РВК

до 20.09

методист

14.

Формування статистичного звіту за формою 77-РВК,

83-РВК

до 05.10

 

до 24.10

методист

15.

Узагальнення інформації про охоплення дітей навчанням

жовтень

методист

16.

Формування перспективної мережі класів та учнів в них на 2020-2021 н.р .

листопад

начальник,

керівники ЗЗСО

17.

Звіт про продовження навчання для здобуття повної середньої освіти випускниками 9 класів( 1-ЗСО)

До 10.12

начальник

18.

Статистичні звіти за 2020 рік: -  по формі 2-ФК (стан фізичної культури та спорту);

до 23.12

методист

 

 

 

 

    Начальник відділу                                                      Олена МІЛЛЕР

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень